Ważne daty

Wrzesień, 2009
Zespół Inicjatywny ustalił i zatwierdził hasło przewodnie "Patronie za przykładem Twym idziemy". Od tej pory przygotowania do nadania imienia szkole ruszyły "pełną parą".
Czytaj więcej...

Październik-listopad, 2009
Wychowawcy klas wzbogacili Klasowe Kąciki Patrona oraz gazetki szkolne poświęcone przyszłemu Patronowi. Zorganizowano miejsce na terenie szkoły poświęcone kultywowaniu pamięci o Naszym Wielkim Polaku - ze zdjęciami i innymi pamiątkami. Odbyła się projekcja filmu o patronie "Prymas - Trzy lata z Tysiąca”, a także zaprezentowano zdjęcia i życiorys Patrona dla klas I-III.

Grudzień, 2009
Odbył się szkolny konkurs na projekt sztandaru szkoły.

Styczeń, 2010
Wysłuchaliśmy słuchowiska o Kard. Stefanie Wyszyńskim "Za przykładem Twym idziemy".

Luty-marzec, 2010
Przeprowadzono konkurs plastyczny na portret Patrona oraz Konkurs wiedzy o Patronie dla klas I-III. Odbył sie apel ogólnoszkolny podsumowujący konkurs literacki połączony z wystawą prac plastycznych "Nasz Patron".

Kwiecień, 2010
Odbyła się wycieczka do Zuzeli - szlakiem miejsc pamięci związanych z patronem.

Maj, 2010
Przeprowadzono Konkurs literacki: dla klas I-III wierszyki i rymowanki o Patronie oraz dla klas IV-VI praca "Jak naśladuję Patrona?" Odbył się wieczór zadumy w rocznicę śmierci przy świecach z zaproszonymi gośćmi.

Czerwiec, 2010
Zorganizowano "Szkolny Dzień Patrona" oraz wydano folder podsumowujący roczny plan pracy z Patronem.

Wrzesień, 2010
Odbyły się godziny wychowawcze zapoznające z sylwetką Patrona szkoły.

Czytaj więcej...

Październik-grudzień, 2010
Zrealizowano projekt "Nasz Patron"-kilkugodzinne zajęcia katechetyczne zapoznające z myślą Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Listopad, 2010
Przeprowadzono konkurs wiedzy o patronie oraz konkurs plastyczny - zaprojektowanie zaproszenia na uroczystość nadania naszej szkole imienia.

Styczeń-luty, 2011
"Odnajdźmy Prymasa Tysiąclecia w labiryncie współczesności" – konkurs na wykonanie przewodnika turystycznego, makiety, prezentacji multimedialnej poświęconej miejscom pobytu Kardynała Wyszyńskiego.

Kwiecień-czerwiec, 2011
Konkurs plastyczny, dowolną techniką, dla uczniów klas I –VI pod hasłem: „Prymas Tysiąclecia w sercach i twórczości plastycznej dzieci.”

Maj, 2011
Obchody rocznicy śmierci patrona: - wystawa okolicznościowa, - montaż słowno-muzyczny pt.: „Wspomnienie o Prymasie.”

Cały rok szk. 2010/2011
Gromadziliśmy materiały, książki poświęcone patronowi, udostępnianiano je uczniom i nauczycielom. Aktualizowano gazetkę na korytarzu szkolnym „Pięknie żyć…” – myśli Kardynała Wyszyńskiego na każdy dzień oraz szkolną stronę internetową informacjami o pracach związanych z patronem i programem wychowawczym szkoły.

Październik-listopad, 2011
Nadal wzbogacano klasowe Kąciki Patrona i gazetki szkolne poświęcone Patronowi, mając na uwadze kultywowanie pamięci o życiu i działalności Patrona szkoły, prezentowwano zdjęcia i życiorys patrona.

Czytaj więcej...

Grudzień, 2011
Program słowno-muzyczny o Kardynale Stefanie Wyszyńskim „Za przykładem Twym idziemy”

Grudzień-styczeń, 2011/2012
Gromadzenie materiałów, książek poświęconych patronowi, udostępnianie ich uczniom i nauczycielom -rozwijanie zainteresowań dziedzictwem Prymasa

Luty, 2012
„Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia”- rozprowadzanie wśród uczniów materiałów o patronie.

Marzec, 2012
„Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia” - kilkugodzinne zajęcia katechetyczne zapoznające z myślą i biografią kard. Stefana Wyszyńskiego.

15 marca, 2012
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Czerwinie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.”
„Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać.”

"Patronie za przykładem Twym idziemy"

        Jak to się zaczęło? Szkoła powinna mieć Patrona, to zaszczyt i honor wielki...Opracowaliśmy więc ankietę na najzacniejszego kandydata. Większością głosów, wśród wielu znamienitych, wybór padł na Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ze szczególnym zaangażowaniem do pracy przystąpił Zespół Inicjatywny, w skład którego weszły m.in.: P. Anna Jarnutowska (nauczyciel języka polskiego), P. Ewa Zielińska (nauczyciel języka angielskiego), P. Martyna Rybaczyk (nauczyciel religii), P. Iwona Cichecka (nauczyciel nauczania zintegrowananego). Dzięki ich wytężonej pracy, na każdym kroku widać jej efekty...
Określono główne cele edukacyjne:
- rozszerzanie wiedzy uczniów na temat Patrona,
- budzenie szacunku i zachęcanie do naśladowania cech charakteru Patrona,
- przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania potrzebnych wiadomości i materiałów,
- kształtowanie umiejętności w zakresie komunikowania się i współpracy w grupie.

Czytaj więcej...

Sztandar naszej szkołyOpis sztandaru:

Sztandar o wymiarach 107 x 98 cm wykonany jest metodą tradycyjną, techniką artystycznego haftu ręcznego, z materiału przytwierdzonego do drzewca i obszytego z trzech stron złotymi frędzlami o długości 6 cm. Drzewiec stanowi drewno w jasnym kolorze (brzoza) z głowicą w kształcie godła państwowego.

Strona główna (awers) posiada tło w kolorze ecru. Centralne miejsce zajmuje popiersie Patrona Kard. Stefana Wyszyńskiego otoczone złotą ramką. Dookoła znajduje się napis - w górnej części - SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w dolnej - w CZERWINIE 2011.
W prawym górnym rogu umieszczony jest herb Czerwina. Herb gminy Czerwin przedstawia w polu czerwonym złotą podkowę z zaćwieczonym na barku krzyżem kawalerskim złotym i takimż krzyżem w środku, pod którą skrzyżowane są dwie złote gałązki czerwca, każda z czterema białymi kwiatami, każdy z zielonym środkiem i pięcioma złotymi pręcikami.
Symbolika herbu. Podkowa z dwoma krzyżami nawiązuje do herbu szlacheckiego Lubicz, używanego przez rodzinę szlachecką Czerwińskich. Odmieniono barwy godła tak, aby było całe złote (żółte), w nawiązaniu do licznych w gminie łanów zboża. Kwiaty czerwca są odwołaniem do nazwy wsi i gminy Czerwin.
Historia herbu. Przyjęty uchwałą XXXVI/1/2010, z dnia 23 lutego 2010 roku. Herb opracowano w związku z negatywną opinią Komisji Heraldycznej na temat poprzedniego herbu. Projekt opracował Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny Alfreda Znamierowskiego.
W lewym górnym rogu umieszczony jest symbol kardynalski Stefana Wyszyńskiego.
Herb kardynalski Stefana Wyszyńskiego składa się z trójdzielnej tarczy.
W polu pierwszym, górnym, na czerwonym tle widnieje wizerunek Matki Boskiej Jasnogórskiej - Maryja była dla kard. Wyszyńskiego „tarczą i obroną” przez całe życie. W polu drugim, błękitnym, znajdują się trzy srebrne lilie - to herb kapituły gnieźnieńskiej (od 1948 r. Wyszyński był metropolitą gnieźnieńskim). W polu trzecim, srebrnym, została umieszczona głowa św. Jana Chrzciciela na misie, symbolizująca patrona archikatedry warszawskiej. W latach 1948-1992 pomiędzy archidiecezjami gnieźnieńską i warszawską panowała unia personalna, a zatem na czele obu metropolii stała ta sama osoba. Nad tarczą znajduje się czerwony kapelusz kardynalski, a z boków zwieszają się sznury z 30. węzłami (chwostami), po 15. z obydwu stron. Za tarczą znajduje się podwójny krzyż arcybiskupi. Pod tarczą wstęga z zawołaniem Soli Deo ('Bogu samemu), które Stefan Wyszyński traktował jako program biskupiego, a później prymasowskiego posłannictwa: "Pragnąłem, aby wszystko było naprawdę Soli Deo. (...) To jest mój program. Nie do siebie was prowadzę,tylko do Boga w Trójcy Świętej Jedynego".

Druga strona sztandaru (rewers) posiada tło w barwach polskiej flagi narodowej, na jej białej części umieszczone jest godło Polski - biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle, zwrócony w prawą stronę, wykonany techniką haftu ręcznego wypukłego. Nad godłem widnieje złoty napis – BÓG HONOR OJCZYZNA, u dołu, na czerwonym tle znajduje się cytat Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi”

Fundatorem sztandaru jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czerwinie oraz sponsorzy:
Sztandar przechowywany jest w specjalnej gablocie w holu szkoły.