im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

„Jak uchronić się przed koronawirusem?” Infografiki Światowej Organizacji Zdrowia WHO

OGŁOSZENIE – Czerwin 04.06.2020


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – Czerwin 01.06.2020


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie   

 

*autor: M. Zalewska – dyrektor

 

 


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA – Czerwin -01.06.2020


OGŁOSZENIE – Czerwin 29.05.2020

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.30.


OGŁOSZENIE – Czerwin 20.05.2020

 

 
Załączniki do pobrania:
 
Załącznik nr 1 – oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych         
Załącznik nr 2 – zgoda rodziców/opiekunów prawnych                     
Załącznik nr 3 – kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego  
 

Harmonogram konsultacji uczniów klas VIII

*autor: M. Zalewska i E. Rybaczyk – Damiańska


OGŁOSZENIE – Czerwin 19.05.2020

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

   – od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
   – od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.


Pełna wersja harmonogramu oraz prezentacja – Zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r.  

 

*autor: M. Zalewska – dyrektor


OGŁOSZENIE – Czerwin 15.05.2020

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

*autor: M. Zalewska – dyrektor


OGŁOSZENIE – Czerwin 13.05.2020

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


OGŁOSZENIE – Czerwin 11.05.2020

Pismo od p. Mariusza Sadłowskiego wiceprezesa Ostrołęckiej Akademii Piłki Nożnej.


Miło nam poinformować, że doszliśmy do porozumienia z dyrekcją Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Ostrołęce, odnośnie powołania od początku roku szkolnego 2020/21 piłkarskiej klasy w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Już teraz zachęcamy do zgłaszania się chętnych osób, które chciałyby podnieść swoje umiejętności sportowe. SMS daje taką szansę, m.in. dzięki temu, że zajęcia wychowania fizycznego mają się tam odbywać aż przez 16 godzin lekcyjnych w tygodniu. Daje to nieporównywalnie większe możliwości, niż treningi klubowe.

Jest to kolejny krok w stronę rozwoju młodzieżowej piłki nożnej w Ostrołęce, który wykonujemy w ostatnim czasie. Dotychczas, aby mieć takie możliwości, młodzież musiała wyjeżdżać do innych miast, teraz jest okazja, by kolejne roczniki z Ostrołęki i okolic szkoliły się na miejscu. Treningi prowadzić mają doświadczeni trenerzy piłki nożnej z licencjami UEFA A i UEFA B, związani z Ostrołęcką Akademią Piłki Nożnej. Do dyspozycji uczniów będą boiska szkolne oraz kompleks obiektów przy ul. Partyzantów 3. Młodzież będzie miała możliwość występowania w I lidze mazowieckiej w drużynie APN Narew Ostrołęka.

Chętnych zapraszamy do kontaktu z naszym klubem:
– email: apnostroleka@gmail.com
– telefon: 793-678-643 – prezes Marcin Roman

Pobierz deklarację =>

Pobierz Kartę dla rodziców kandydata =>

Zobacz ulotkę =>


*autor tekstu: M. Zalewska – dyrektor


Organizacja pracy szkoły od 8 maja 2020r. – Czerwin 07.05.2020

*autor: E. Rybaczyk – Damiańska – dyrektor


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategorie wpisów
Archiwum
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram