im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

„Jak uchronić się przed koronawirusem?” Infografiki Światowej Organizacji Zdrowia WHO

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ FIRM UBEZPIECZENIOWYCH w roku szk. 2020/2021


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE COVID – 19 OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SP CZERWIN – aktualizacja – Czerwin 16.09.2020

*autor: M. Zalewska – dyrektor


*autor zdjęcia: T. Dąbkowski

Drogi Zbigniewie!

     W imieniu swoim oraz wszystkich nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie  mam zaszczyt podziękować Ci za 38 lat działalności pedagogicznej.

Dziękuję za  poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę na rzecz naszej szkoły. Do powierzonych Ci obowiązków nauczyciela i dyrektora szkoły podchodziłeś z wielkim zaangażowaniem i pełną odpowiedzialnością. Pracowitość, sumienność, uczciwość, a także pozytywne nastawienie to tylko niektóre z cech, które Ciebie wyróżniają. Przez wszystkie lata swojej pracy dałeś się poznać jako wzorowy pracownik, świetny organizator, a przede wszystkim wspaniały kolega. Potrafiłeś dzielić się z innymi zdobytą wiedzą i doświadczeniem, o czym mogliśmy się przekonać niejednokrotnie. Współpracując z innymi szkołami na terenie gminy i powiatu, poprzez wspólne organizowanie konkursów i uroczystości międzyszkolnych, promowałeś szkołę w środowisku, za co jesteśmy Ci wdzięczni.

Dziękuję również za kultywowanie postaw i tradycji patriotycznych. Mając świadomość, że przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela, w swojej pracy dydaktycznej kierowałeś się słowami Jana Pawła II, który podkreślał: „Nie chciejcie Ojczyzny, która nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”

Serdecznie dziękuję za czynne uczestnictwo wraz z młodzieżą z pocztem sztandarowym w uroczystościach zarówno szkolnych i gminnych, jak również godne reprezentowanie szkoły poza środowiskiem lokalnym. Swoją otwartością i entuzjazmem potrafiłeś zarażać uczniów. Umiałeś zmotywować ich do poświęcenia wolnego czasu na rzecz szkoły i swojej Małej Ojczyzny, co w odniesieniu do nastolatków nie jest łatwym zadaniem. Dzięki Twojemu zaangażowaniu uczniowie wielokrotnie mieli okazję przekonać się, że nauka nie kończy się wraz ze szkolnym dzwonkiem.

Z okazji przejścia na emeryturę życzymy, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz. By nie opuszczał Cię dobry humor i pogoda ducha. Wierzymy, że znajdziesz czas na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań. Życzymy również dobrego zdrowia, radosnych i pogodnych chwil, a także ciepła i spokoju w życiu osobistym.

 

Dyrektor i Społeczność Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Czerwinie


DOWOZY UCZNIÓW DO SZKOŁY w r. szk. 2020/2021   

   1 trasa   2 trasa   3 trasa 

*autor: M. Zalewska – dyrektor


PRZYDZIAŁ KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZK. 2020/2021 – Czerwin 27.08.2020

*autor: M. Zalewska – dyrektor


HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 – Czerwin 26.08.2020

*autor: M. Zalewska – dyrektor


PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO RELIGII w r. szk. 2020/2021 – Czerwin 26.08.2020

*autor: E. Rybaczyk – Damiańska – dyrektor


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – Czerwin 17.08.2020

 

*autor: M. Zalewska – dyrektor


OGŁOSZENIE – Czerwin 28.07.2020

Drodzy Absolwenci.  Informujemy, że 31 lipca 2020r. (piątek) od godz. 10.00 można będzie zapoznać się z wynikami egzaminu ósmoklasisty. W najbliższych dniach skontaktuje się z Wami wychowawca i otrzymacie kod dostępu i adres strony do zalogowania.

Odbiór zaświadczeń we wtorek 4 sierpnia 2020r. w sekretariacie szkoły, od godz. 9.00 absolwenci klasy VIIIa i od godz. 10.00 absolwenci klasy VIIIb.

Wchodząc do szkoły, prosimy o zakładanie maseczek i zachowanie dystansu społecznego.

 

 

*autor: E. Rybaczyk – Damiańska – dyrektor


CZERWIN – 27.06.2020

Szanowni Dyrektorzy

Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi

Drodzy Rodzice i Uczniowie

 

Miniony rok szkolny był bardzo pracowitym okresem. Epidemia COVID-19 skutecznie zdezorganizowała całe życie szkolne. Z dnia na dzień uczniowie zostali zmuszeni do przestawienia się z tradycyjnego systemu nauczania na zdalne lekcje. Mimo wielu przeciwności i trudności, jakie spotkały uczniów, nauczycieli i rodziców, rok szkolny kończy się szczęśliwie.

Zakończenie roku szkolnego jest okazją, by Państwu podziękować za rzetelność, wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną, sumienną pracę.

Uczniom przekazujemy gratulacje i podziękowania za pragnienie zdobywania wiedzy.

Wszystkim życzymy spokojnych, słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji.

Wierzymy, że we wrześniu spotkamy się pełni nowych sił i zapału do dalszej pracy!

 

Przewodniczący Rady Gminy                 Wójt Gminy Czerwin 

                                  Krzysztof Tyszka                               Grzegorz Długokęcki                         


CZERWIN – 25.06.2020

 OGŁOSZENIE – 25.06.2020

Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Rodzice Dzieci i Uczniów
Przedszkoli, Szkół i Placówek
województwa mazowieckiego


Szanowni Państwo,

niebawem zakończy się rok szkolny, inny od dotychczasowych, który wymagał od Państwa większego zaangażowania się w edukację swoich dzieci. Rozpoczną się wyczekiwane wakacje.

Zwracam się do Państwa – Rodziców i Opiekunów z apelem, aby nie pozostawiać dzieci bez opieki, dokładnie zapoznać się z zaproponowaną przez organizatora wypoczynku ofertą, sprawdzać wiarygodność organizatorów, kontrolować, czy dany wypoczynek został zgłoszony kuratorowi oświaty, a tym samym, czy jest on legalny i podlega nadzorowi odpowiednich służb.

Każdy wypoczynek, którego zgłoszenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, zostaje umieszczony w ogólnopolskiej elektronicznej bazie wypoczynku dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: www.wypoczynek.men.gov.pl w zakładce Baza wypoczynku. Tam możecie Państwo sprawdzić wybrany obóz, kolonię, czy też inną formę wypoczynku.

Za zapewnienie, zgodnych z prawem, bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku letniego odpowiada organizator, który jest również odpowiedzialny za wiarygodność i prawidłowość informacji zawartych w formularzu zgłoszenia wypoczynku. Powinien także poinformować rodziców albo pełnoletniego uczestnika o warunkach organizacji wypoczynku, z uwzględnieniem Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie epidemii, o obowiązujących procedurach, a w szczególności o terminie, miejscu lub trasie i programie wypoczynku.

Zachęcam do zaglądania na strony internetowe: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, na których znajdziecie Państwo aktualne informacje na temat zorganizowanych form wypoczynku.

Życzę, aby tegoroczne wakacje były dla Państwa dzieci czasem bezpiecznym, mimo obecnej sytuacji epidemiologicznej. Niech letni odpoczynek przyniesie radość i niezapomniane wrażenia, a każda wakacyjna przygoda zakończy się szczęśliwym powrotem do domu i szkoły.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska


OGŁOSZENIE – Czerwin 19.06.2020

Zakończenie roku szkolnego

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca 2020r. według harmonogramu zamieszczonego poniżej. W uroczystości będą uczestniczyli uczniowie klasy z wychowawcą. Rodziców uczniów prosimy o pozostanie na zewnątrz z zachowaniem dystansu społecznego. Prosimy również o zachowanie reżimu sanitarnego. Obowiązują maseczki oraz zachowanie dystansu społecznego. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem. Tego dnia nie ma dowozów i odwozów. Msza św. kończąca rok szkolny odbędzie się w kościele w Czerwinie 26 czerwca o godz. 18.00.

 

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego w poszczególnych klasach: 

ul. Szkolna 5

Klasa

Godzina

Wychowawca

Miejsce

Wejście

IIIa

9.00

D. Szymańska

Sala gimnastyczna

Od strony sali gimnastycznej

IIIb

9.00

A. Krawczyk

Sala zabaw (poddasze)

od strony szatni

 

IIa

10.00

H. Ferenc

Sala gimnastyczna

Od strony sali gimnastycznej

IIb

10.00

K. Wyszyńska

Sala zabaw (poddasze)

od strony szatni

 

Ia

11.00

I. Cichecka

Sala gimnastyczna

Od strony sali gimnastycznej

Ib

11.00

U. Stanisławska

Sala zabaw (poddasze)

od strony szatni

 

 ul. Piastowska 23a

Klasa

Godzina

Wychowawca

Miejsce

Wejście

VIIIa

9.00

M. Mierzejewska

Sala gimnastyczna

Od strony sali gimnastycznej

VIIIb

9.00

M. Pyszny

Sala gimnastyczna

Główne do szkoły

VIIa

10.00

K. Orłowska

Sala gimnastyczna

Od strony sali gimnastycznej

VIIb

10.00

M. Borowska

Sala gimnastyczna

Główne do szkoły

IV

11.00

G. Tokarzewska

Sala gimnastyczna

Od strony sali gimnastycznej

Vc

11.00

I. Chomentowska

Sala gimnastyczna

Główne do szkoły

Vb

12.00

M. Rostek

Sala gimnastyczna

Od strony sali gimnastycznej

Va

12.00

E. Aleksandrowicz

Sala gimnastyczna

Główne do szkoły

VIa

13.00

J. Suska

Sala gimnastyczna

Od strony sali gimnastycznej

VIb

13.00

B. Tyszka

Sala gimnastyczna

Główne do szkoły

 

*autor: E. Rybaczyk – Damiańska – dyrektor
 

 
 
Drodzy Uczniowie!
 
Przed Wami ważne wydarzenie – egzamin ósmoklasisty. Mam nadzieję, że lata nauki były dla Was nie tylko okresem wytężonej pracy, ale również czasem zawierania pięknych przyjaźni i kształtowania swojej osobowości.
 
Życzę Wam, abyście mądrze wykorzystali zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności. Życzę także, aby wyniki, które uzyskacie na egzaminie, dały Wam możliwość realizacji życiowych planów i marzeń.
 
 
 
 

Powodzenia!

Mariola Zalewska- dyrektor


OGŁOSZENIE  – Czerwin 05.06.2020


OGŁOSZENIE – Czerwin 04.06.2020


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – Czerwin 01.06.2020


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie   

 

*autor: M. Zalewska – dyrektor

 

 


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA – Czerwin -01.06.2020


OGŁOSZENIE – Czerwin 29.05.2020

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.30.


OGŁOSZENIE – Czerwin 20.05.2020

 

 
Załączniki do pobrania:
 
Załącznik nr 1 – oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych         
Załącznik nr 2 – zgoda rodziców/opiekunów prawnych                     
Załącznik nr 3 – kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego  
 

Harmonogram konsultacji uczniów klas VIII

*autor: M. Zalewska i E. Rybaczyk – Damiańska


OGŁOSZENIE – Czerwin 19.05.2020

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

   – od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
   – od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.


Pełna wersja harmonogramu oraz prezentacja – Zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r.  

 

*autor: M. Zalewska – dyrektor


OGŁOSZENIE – Czerwin 15.05.2020

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

*autor: M. Zalewska – dyrektor


OGŁOSZENIE – Czerwin 13.05.2020

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


OGŁOSZENIE – Czerwin 11.05.2020

Pismo od p. Mariusza Sadłowskiego wiceprezesa Ostrołęckiej Akademii Piłki Nożnej.


Miło nam poinformować, że doszliśmy do porozumienia z dyrekcją Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Ostrołęce, odnośnie powołania od początku roku szkolnego 2020/21 piłkarskiej klasy w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Już teraz zachęcamy do zgłaszania się chętnych osób, które chciałyby podnieść swoje umiejętności sportowe. SMS daje taką szansę, m.in. dzięki temu, że zajęcia wychowania fizycznego mają się tam odbywać aż przez 16 godzin lekcyjnych w tygodniu. Daje to nieporównywalnie większe możliwości, niż treningi klubowe.

Jest to kolejny krok w stronę rozwoju młodzieżowej piłki nożnej w Ostrołęce, który wykonujemy w ostatnim czasie. Dotychczas, aby mieć takie możliwości, młodzież musiała wyjeżdżać do innych miast, teraz jest okazja, by kolejne roczniki z Ostrołęki i okolic szkoliły się na miejscu. Treningi prowadzić mają doświadczeni trenerzy piłki nożnej z licencjami UEFA A i UEFA B, związani z Ostrołęcką Akademią Piłki Nożnej. Do dyspozycji uczniów będą boiska szkolne oraz kompleks obiektów przy ul. Partyzantów 3. Młodzież będzie miała możliwość występowania w I lidze mazowieckiej w drużynie APN Narew Ostrołęka.

Chętnych zapraszamy do kontaktu z naszym klubem:
– email: apnostroleka@gmail.com
– telefon: 793-678-643 – prezes Marcin Roman

Pobierz deklarację =>

Pobierz Kartę dla rodziców kandydata =>

Zobacz ulotkę =>


*autor tekstu: M. Zalewska – dyrektor


Organizacja pracy szkoły od 8 maja 2020r. – Czerwin 07.05.2020

*autor: E. Rybaczyk – Damiańska – dyrektor


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategorie wpisów
Archiwum
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram