im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

„Jak uchronić się przed koronawirusem?” Infografiki Światowej Organizacji Zdrowia WHO


KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO EASTER - 10.05.2019

W dniu 10 maja odbyło się rozstrzygnięcie konkursu z języka angielskiego „Easter”. Uczniowie wykonali kartki oraz plakaty o tematyce świątecznej. Wszystkie prace zostały nagrodzone słodkimi upominkami 🙂

Serdecznie gratulujemy!

*autorzy tekstu: I. Chomentowska i J. Suska


OGÓLNOPOLSKA AKCJA WIELKA MAPA POLSKI - 09.05.2019


Uczniowie klasy II a  Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie, woj. mazowieckie,  przystąpili do ogólnopolskiej akcji Wielka Mapa Polski. Akcja polega na wymianie pocztówkowej pomiędzy szkołami. Wysłaliśmy już pozdrowienia do kilkunastu szkół z całej Polski. Otrzymaliśmy także pocztówki, od innych uczestników akcji. Korzystamy z materiałów edukacyjnych, tj. filmy, zdjęcia, ciekawostki, które pozwalają uczniom poznać ciekawe zakątki kraju oraz uczą się, jak poprawnie adresować i pisać listy oraz pocztówki. Ponadto uczniowie samodzielnie wykonują prace plastyczne, które przedstawiają naszą miejscowość i wysyłają je do kolegów i koleżanek z innych szkół.

*autor tekstu: D. Szymańska


LIGA POWIATOWA W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

  

  

Nasze siatkarki po rocznej przerwie wygrały po raz piąty Ligę Powiatową w piłce siatkowej dziewcząt. Liga składała się z cyklu 4 turniejów, w których gospodarzami byli uczestnicy rozgrywek. Zacięta walka o pierwsze miejsce w turnieju trwała od początku zmagań. Nasza drużyna odniosła 10 zwycięstw i  poniosła, tylko 2 porażki z silną drużyną Nike Ostrołęka. Wygraliśmy  21 setów, tracąc jedynie 4 sety.

Kolejność drużyn po 4 turniejach:

  1. SP Czerwin – 21 pkt. (21-4)
  2. Nike Ostrołęka – 21 pkt. (21-7)
  3. SP Goworowo – 10 pkt. (10-16)
  4. SP Baranowo – 0 pkt. (0-24)

Najlepszą zawodniczką ligi powiatowej została Kinga Sikora.

Dziewczęta wystąpiły w składzie: Dobkowska Oliwia, Kośnik Karolina, Brzostek Weronika, Sikora Kinga, Mierzejewska Patrycja, Nerwińska Paulina, Grużewska Maja, Dzbeńska Sylwia, Siwek Amelia, Tyszka Patrycja, Kruczyk Natalia, Bajor Julia, Mrówka Delfina.

Dziewczętom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych zawodach.

*autor tekstu: R. Grabowski


OBIEŻYŚWIAT 2019

Wyruszyli na morską przygodę…

23 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z oddziałami gim. im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie odbyła się już XIX edycja Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Obieżyświat 2019” pod hasłem „Żeglujemy po morzach i oceanach” pod patronatem dyrektor Szkoły Pani Marioli Zalewskiej.  W morską podróż wybrało się  57 uczniów (w tym 11 uczniów w kategorii klas IV-VI i 46 uczniów w kategorii klas VII, VIII i III gimnazjalnych) z dziesięciu  szkół powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego

Komisja Konkursowa w składzie: Zbigniew Gołąbek, Anna Gołąbek, Elżbieta Michna, Renata Kuźmińska, Zofia Bałdyga, Bożena Plucińska, Bożena Drabot, Bożena Parda,  Mirosława Rostek, Martyna Rybaczyk, Małgorzata Szyszkowska, Lidia Prusik, Aneta Zyśk, Justyna Jabłonka, Grażyna Tokarzewska, Jolanta Suska, Joanna Popławska, Dorota Szymańska i Aleksandra Gołąbek, podkreślając bardzo dużą wiedzę uczestników konkursu, przyznała:

w kategorii I – klasy IV – VI

I miejsce i tytuł „Obieżyświat 2019” Miłoszowi Dembińskiemu – uczniowi kl. VI STO im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce;

II miejsceAntoniemu Pasternakowi – uczniowi kl. VI STO im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce;

III miejsce ex aequo zdobyli: Jakub Szabłowski – uczeń kl. VI b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu oraz  Mikołaj Kipert, uczeń kl. V Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce.

W kategoria II – klasy VII, VIII i III gim.

I miejsce i tytuł „Obieżyświat 2019” zdobyła Karolina Suska – uczennica kl. IIIb gim. Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z oddziałami gim. im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie;

 II miejsce – przypadło Danielowi Aleksandrowiczowi – uczniowi kl. III g gim. SP nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce;

III miejsce zajęła Paulina Florek – uczennica kl. III a gim. SP nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce;

Wyróżnienie otrzymała Maria Mrówka – uczennica kl. III gim. STO im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce.

Nasz konkurs to wielkie przedsięwzięcie. Przeprowadzenie jego nie byłoby możliwe bez pomocy Nauczycieli, Rodziców i Uczniów. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor Marioli Zalewskiej za objęcie patronatem naszego konkursu, za wspaniałe nagrody dla zwycięzców i opiekę podczas konkursu. Dziękuję również Pani Dyrektor Edycie Rybaczyk, że była również z nami.

Bardzo serdecznie dziękuję Pani Annie Staszewskiej i Panu Bronisławowi Kurpiewskiemu za wyjątkową żywą lekcję historii o losach naszych rodaków wywiezionych na Syberię podczas II wojny światowej.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu – Paniom: Iwonie Cicheckiej, Martynie Rybaczyk, Dorocie Szymańskiej, Jolancie Suska, Joannie Popławskiej, Mirosławie Rostek, Grażynie Tokarzewskiej, Andżelice Chrzanowskiej, Katarzynie Suchcickiej, Małgorzacie Borowskiej i Panu Markowi Podlesiowi.

Wiele radości i dumy swoją postawą i zaangażowaniem sprawili nam także uczniowie wolontariusze pomagający w przeprowadzeniu konkursu.

Bardzo serdecznie dziękuję: Karolinie Kośnik kl. VIII a, Filipowi Dziełakowi kl. VIII a, Weronice Komudzie kl. VIII b, Aleksandrze Gawrysiak kl. VIII b, Patrycji Tyszce kl. VII b, Natalii Zielińskiej kl. VIII b, Kindze Sikorze kl. VIII b, Aleksandrze Kruczyk kl. III a Gim., Karolinie Kruczyk kl. VII a, Paulinie Nerwińskiej kl. VIII b, Patrycji Mierzejewskiej kl. VIII b, Mai Grużewskiej kl. VIII b i Weronice Brzostek kl. VIII b.

Bardzo serdecznie dziękuję Rodzicom  za pyszne domowe ciasta.

Dodatkowe podziękowanie składam Natalii Zielińskiej i Karolinie Kośnik za prace porządkowe po konkursie.

Dziękuję bardzo Panu Jackowi Karczewskiemu – Dyrektorowi Muzeum Żołnierzy Wyklętych,  za upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

Serdeczne podziękowanie za pomoc składam również Pani Annie Gołąbek, Pani Aleksandrze Gołąbek, Pani Justynie Jabłonce, Pani Urszuli Kornackiej, Panu Kazimierzowi Zalewskiemu oraz wszystkim, którzy wspierali nas duchowo.

Uzupełnieniem do opisu przebiegu konkursu są zdjęcia – już historyczne.

Zbigniew Gołąbek – organizator konkursu

czytaj więcej >>>

Zdjęcia z konkursu do obejrzenia tutaj 

*autor tekstu: Z. Gołąbek


KONFERENCJA ZAUWAŻAM-WSPIERAM-POMAGAM - 07.04.2019

   

W dniu 01 kwietnia 2019r. odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (z oddziałami gimnazjalnymi im. Papieża Jana Pawła II) w Czerwinie Konferencja pod hasłem ZAUWAŻAM – WSPIERAM – POMAGAM. 
Pomysłodawcy oraz organizatorzy Konferencji, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie, przedstawili problemy w funkcjonowaniu dzieci i uczniów, z którymi spotykają się dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, specjaliści z zakresu szkolnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jak również sami rodzice uczniów.
Otwarcia eventu dokonał Pan Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki, współorganizator. Podkreślił, że zawsze popiera ciekawe propozycje działań, wnoszące pozytywne aspekty i wzbogacające wiedzę uczestników. Inicjatywa Poradni również została przez niego ciepło przyjęta.
Pan Michał Giers Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce przedstawił ramy organizacyjne nad zapewnieniem wsparcia w działaniach szkół i placówek w świadczeniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz propozycję szkolenia dotyczącego zindywidualizowanej ścieżki kształcenia uczniów. Organizatorów konferencji cieszyło żywe zainteresowanie ze strony Pani Magdaleny Pietras – dyrektora Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Ostrołęckim. 
Specjaliści z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie przybliżyli charakterystyczne objawy schorzeń, anomalii rozwojowych, niepokojące sygnały w zachowaniu – wskazali na konieczność dokonania ich diagnozy. Jednocześnie zaproponowali sposoby postępowania w pracy z dzieckiem i uczniem przejawiającym określone dysfunkcje.
Przekazana została użyteczna wiedza dotycząca zespołu Tourette’a, zespołu DiGeorge’a, alkoholowego zespołu płodowego FAS. Kolejny opis traktował o ADHD (dysfunkcja, nie choroba) i wyjaśniał „imiona depresji” – całą sekwencję przedstawiła pani Marta Iwaniuk psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta SI, logopeda.
Szeroki zakres wiedzy wraz z praktycznym pokazem na temat: „Przetrwałe odruchy a niepowodzenia edukacyjne: uprzedzić lawinę skutków” – zrelacjonowała pani Magdalena Lenkiewicz pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, specjalność: ortoptyka i terapia widzenia.
„Zaburzenia mowy a ich wpływ na karierę szkolną dzieci i młodzieży” – scharakteryzowała, dopełniając ścieżką dźwiękową, pani Patrycja Potrykus-Grochowina surdopedagog, logopeda, surdologopeda.
Opis spektrum autyzmu wraz z filmowym przekazem zaprezentowała pani Ewelina Kossakowska – psycholog klinicznej i neuropsychologii oraz doradca zawodowy.
Obraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej i udzielane wsparcie uczniom w szkołach i placówkach powiatu ostrołęckiego, jakie uwidoczniło się w wyniku kontroli doraźnych – przedstawiła pani Krystyna Kiełczewska-Iwaniuk starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. 
Przykład dobrej praktyki, czyli szeregu konsekwentnie prowadzonych działań przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie, przy wsparciu instytucji lokalnych, w tym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie, przedstawiła wicedyrektor szkoły pani Edyta Rybaczyk – Damiańska w imieniu własnym i Pani Marioli Zalewskiej – dyrektor szkoły.
Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom Konferencji w liczbie niemal 100 osób, przybyłym z powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego, którzy indywidualnie dziękowali za realizację ciekawych dla nich tematów. Wprost po spotkaniu zapraszali prelegentów do przedstawienia poszczególnych zagadnień w ich szkołach lub placówkach. Jest to inspirujące i budujące dla naszej Poradni, ponieważ chcemy być dla Państwa i z Państwem podczas codziennej pracy. Wszelkie przejawy zaangażowania i ciepłe przyjęcie naszych działań to dla nas – organizatorów powód do wielkiej radości, jak też dowód zaufania, który będziemy utwierdzać naszą rzetelną pracą.
Osobne podziękowania kierujemy za okazaną pomoc dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie i dla Państwa B.J. Romanowskich
z Goworowa, właścicieli firmy „Cukiernia-Piekarnia Romanowscy”.


*opracowała psycholog – p. Marta Iwaniuk

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwinie


GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII 2019 - 26.03.2019

  

  

Dnia 26 marca 2019r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii 2019”. W konkursie udział wzięło 28 uczniów ze szkół z terenu gminy. Uczestnicy zmagali się z ortografią w trzech kategoriach: kat. I Klasy IV-V szkoły podstawowe; kat. II Klasy VI-VII szkoły podstawowe; kat. III Klasy VIII szkoły podstawowe i III gimnazjum.

Celem konkursu było: dbałość o czystość i piękno języka polskiego; propagowanie idei poprawnej pisowni; motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii; podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej; doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych; kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia oraz rozbudzenie w uczniach tzw. czujności ortograficznej. Nad prawidłowym przebiegiem gminnych eliminacji czuwała komisja w składzie: Urszula Stanisławska, Anna Jarnutowska i Iwona Cichecka. Komisja konkursowa dokonała szczegółowego sprawdzenia prac uczestników, a następnie wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji.

Kat. I Klasy IV-V szkoły podstawowe

I miejsce – Michał Komuda – (uczeń SP w Czerwinie)

II miejsce – Natalia Choromańska (uczennica SP w Czerwinie)

III miejsce – Olga Świątkowska (uczennica SP w Czerwinie)

III miejsce – Julia Modzelewska (uczennica SP w Piskach)

Kat. II Klasy VI-VII szkoły podstawowe

I miejsce – Bartosz Konarzewski (uczeń SP w Czerwinie)

II miejsce – Jakub Tyszka (uczeń SP w Czerwinie)

III miejsce – Karolina Kruczyk (uczennica SP w Czerwinie)

III miejsce – Oliwia Bucińska (uczennica SP w Czerwinie)

Kat. III Klasy VIII szkoły podstawowe i III gimnazjum

I miejsce – Zuzanna Kwaśniak (uczennica SP w Czerwinie)

II miejsce – Olga Kornacka (uczennica SP w Czerwinie)

III miejsce – Karol Chojnowski (uczeń SP w Czerwinie)

Tytuł „Mistrz Ortografii 2019” otrzymali uczniowie:

1. Michał Komuda – kl. IV c

2. Bartosz Konarzewski – kl. VI a

3. Zuzanna Kwaśniak – kl. VIII a

W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością reguł i zawiłości ortograficznych. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci książek. Tegorocznym uczestnikom gratulujemy ogromnej wiedzy i zapraszamy ponownie za rok.

Koordynator konkursu

Joanna Popławska


LUKS NA NARODOWYM - Warszawa 24.03.2019

  

  

*autor zdjęć: G. Suska


MISTRZOSTWA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT - Czerwin 24.03.2019

   

   

Nasze siatkarki z klas VII, VIII i gimnazjum wygrały Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w piłce siatkowej, które rozgrywane były w Czerwinie 24.03.2019. Drużyna naszych siatkarek będzie reprezentować powiat ostrołęcki w eliminacjach międzypowiatowych do Mistrzostw Województwa Mazowieckiego.

Wyniki:

Grupa: Czerwin – Kadzidło 2:0  (25:7);(25:13)

Czerwin – Zawady 2:0  (25:8);(25:8)

Półfinał: Czerwin – Myszyniec 2:0  (25:2);(25:3)

Finał: Czerwin – Goworowo 2:0  (25:17);(25:16)

Najlepszą zawodniczką turnieju została Oliwia Dobkowska.

Dziewczęta wystąpiły w składzie: Dobkowska Oliwia, Kośnik Karolina, Brzostek Weronika, Sikora Kinga, Mierzejewska Patrycja, Nerwińska Paulina, Grużewska Maja, Tyszka Patrycja, Kruczyk Natalia, Bajor Julia, Strzeszewska Julia.

Sędziowie: absolwentki naszej szkoły – Komuda Klaudia, Komuda Dominika, Przeździecka Aleksandra.

Obsługa techniczna stolika sędziowskiego: Podbielska Aleksandra, Mierzejewska Julia, Szabłowska Aleksandra – III b, Zielińska Natalia – VIII b.

Dziewczętom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych zawodach.

*autor tekstu: R. Grabowski


MISTRZOSTWA REJONU W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT - Czerwin 16.03.2019

 

Siatkarki z klas VII, VIII i gimnazjum wygrały Mistrzostwa Rejonu w piłce siatkowej i zapewniły sobie awans do Mistrzostw Powiatu Ostrołęckiego, który odbędzie się 24.03.2019 w Czerwinie.

Dziewczęta wystąpiły w składzie: Dobkowska Oliwia, Kośnik Karolina, Brzostek Weronika, Sikora Kinga, Mierzejewska Patrycja, Nerwińska Paulina, Grużewska Maja, Dzbeńska Sylwia, Tyszka Patrycja, Mrówka Delfina, Kruczyk Natalia, Bajor Julia, Strzeszewska Julia

Sędziowie: Przeździecka Aleksandra – absolwentka oraz Podbielska Aleksandra i Mierzejewska Julia z klasy III B gimnazjum.

X

Czerwin

Goworowo

Rzekuń

Punkty Miejsce
Czerwin X

2:0

(25:11);(25:19)

2:0

(25:11);(25:11)

4 pkt

I

Goworowo

0:2

(11:25);(19:25)

X

2:0

(25:7);(25:9)

2 pkt

II

Rzekuń

0:2

(11:25);(11:25)

0:2

(7:25);(9:25)

X

0 pkt

III

Kolejność drużyn:

  1. SP Czerwin – awans do zawodów powiatowych
  2. SP Goworowo – awans do zawodów powiatowych
  3. SP Rzekuń

*autor tekstu: R. Grabowski


NOCOWANIE W SZKOLE - Czerwin- 15.03.2019

W dniu 15 marca 2019r. w naszej szkole odbyło się „Nocowanie w szkole”. Udział wzięli uczniowie kl. 5a, 6a, 7b, 8a. Uczniowie wraz z nauczycielami – opiekunami mieli możliwość wspólnego, kreatywnego spędzenia czasu. Dzieci grały w gry edukacyjne i planszowe, oglądały filmy i bajki. Zorganizowany został też turniej warcabowy. Pierwsze miejsce zajęła Aurelia Godlewska z kl. 8a, drugie miejsce Amelia Siwek z 8a, trzecie – Emilia Suska (wiek 7 lat). Dzieci w ramach poczęstunku miały zorganizowaną pizzę, soki, napoje i popcorn. Dziewczynki z klasy ósmej umilały czas grą na ukulele i śpiewem. Impreza została zorganizowana w ramach projektu „Bezpieczna szkoła”. Celem było budowanie i umacnianie relacji koleżeńskich oraz zaufania między uczniami oraz nauczycielami.

Zdjęcia do obejrzenia tutaj 

*autor zdjęć: M. Borowska

*autor tekstu: E. Zielińska


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategorie wpisów
Archiwum
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram