im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

„Jak uchronić się przed koronawirusem?” Infografiki Światowej Organizacji Zdrowia WHO

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERWINIE - 11.03.2019

Rekrutacja dzieci do klas Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:

KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ rok szkolny 2019/2020

1. Dzieci siedmioletnie: 

a) przyjmowane z urzędu – zameldowane i zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności,

b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

2. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły, po spełnieniu następujących warunków:

a) jeśli szkoła posiada wolne miejsca i odpowiednie warunki organizacyjne,

b) dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki lub

c) dziecko uzyskało opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, dotyczącą możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, jeśli nie było objęte żadną formą wychowania przedszkolnego.

POZOSTAŁE KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

a) przyjmowane z urzędu – dzieci zameldowane i zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności,

b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY I TERMINY REKRUTACJI

1. Zapisy dzieci do klasy pierwszej trwają od 15 marca do 15 kwietnia.

Rodzic (prawny opiekun) osobiście zapisuje dziecko w sekretariacie szkoły (do klasy I ul. Szkolna 5) w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku, składając kartę zgłoszenia dziecka do szkoły (dostępną w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły https://spczerwin.webh.pl ) oraz:

a) 1 zdjęcie legitymacyjne (dotyczy zapisów do klas I),

b) kserokopię skróconego aktu urodzenia,

c) opinie, orzeczenia lub inne informacje dotyczące dziecka (jeśli rodzic lub prawny opiekun dysponują takimi i chcą, aby przedstawić to w szkole),

d) w przypadku niepełnosprawności dziecka – Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).

Wzór karty zgłoszenia dziecka do klasy I stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole poza obwodem, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez ich dziecko obowiązku szkolnego.
 2. W czerwcu organizowane jest zebranie informacyjne dla rodziców klasy I. Szkoła na stronie internetowej i poprzez informacje przekazane placówkom przedszkolnym (w obwodzie szkoły) zawiadamia rodziców o terminie spotkania.
 3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I następuje w ostatnim dniu maja poprzez wywieszenie listy na tablicy przy sekretariacie szkoły.
 4. Za tworzenie oddziałów, dobór dzieci i przydzielenie wychowawców odpowiada dyrektor szkoły.
 5. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem podejmuje dyrektor szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Czerwinie, a zapisanych do innych szkół lub przedszkoli – rodzice powinni zawiadomić o tym sekretariat szkoły obwodowej.

Pobierz zgłoszenie do klasy pierwszej

*autor tekstu: E. Rybaczyk – Damiańska


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ ZAUWAŻAM-WSPIERAM-POMAGAM w SP Czerwin


MISTRZOSTWA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT - 10.03.2019

  

Siatkarki z klas VI MISTRZYNIAMI POWIATU OSTROŁĘCKIEGO w mini piłce siatkowej dziewcząt!!!

Dziewczęta z klas VI wygrały Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w mini piłce siatkowej, które rozgrywane były w Czerwinie 10.03.2019. Drużyna naszych siatkarek będzie reprezentować powiat ostrołęcki w eliminacjach międzypowiatowych do Mistrzostw Województwa Mazowieckiego.

Wyniki:

Czerwin – Myszyniec 2:0

Czerwin – Lelis 2:0

Półfinał: Czerwin – Olszewo-Borki 2:0

Finał: Czerwin – Dylewo 2:0

Najlepszą zawodniczką turnieju została Julia Nerwińska.

Dziewczęta wystąpiły w składzie:

I czwórka – Bucińska Oliwia, Fabiańska Aleksandra, Kaczmarczyk Dominika, Nerwińska Julia.

II czwórka – Dobkowska Amelia, Górska Maja, Milewska Karolina, Napiórkowska Wiktoria.

Rezerwowe: Ciepierska Natalia, Krupka Zuzanna, Olszewska Zuzanna, Suska Zuzanna.

Sędziowie: Brzostek Weronika i Sikora Kinga z kl. VIII.

Dziewczętom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych zawodach.

*autor tekstu: R. Grabowski


ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO - 07.03.2019

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Kurator Oświaty działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz. U. z 2017 r. poz. 610) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586), informuje,
że baza szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu województwa
mazowieckiego, które będą rekrutować uczniów do klas pierwszych na rok szkolny
2019/2020 znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce
Organ prowadzący – Rekrutacja do szkół.
Ponadto, powołane zostały punkty informacyjne ,a na stronie internetowej kuratorium po zakończeniu rekrutacji zasadniczej i rekrutacji uzupełniającej opublikowane będą informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

*autor tekstu: M. Zalewska


PROJEKT ENGLISH MY WAY - 07.03.2019

 

27 lutego gimnazjaliści realizujący projekt z języka angielskiego English My Way oraz uczniowie klas VIII pojechali na wycieczkę do Warszawy. Największą atrakcją była Niewidzialna Wystawa.
To wyjątkowa interaktywna podróż w niewidzialny świat, podczas której uczniowie mieli możliwość sprawdzenia, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, węchu, równowagi…

Zwiedzanie odbywało się w języku angielskim, a przewodnikami były osoby niewidome i niedowidzące. 

*autor tekstu: Iwona Chomentowska


BIEG TROPEM WILCZYM Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - 03.03.2019

Pobiegli dla Żołnierzy Wyklętych…

1 marca 2019 r. po raz dziewiąty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, podczas którego oddaliśmy hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego walczących o wolność Ojczyzny w latach 1944 – 1963. Największą imprezą tych obchodów był Bieg Tropem Wilczym pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 3 marca 2019 r. odbyła się VII jego edycja, V w Ostrołęce.

Pierwszy taki bieg, w którym wzięło udział 50 osób, odbył się w lesie kolo Zalewu Zegrzyńskiego w 2013r. Rok później, dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dziś, w Parku Skaryszewskim w Warszawie pobiegło 1500 osób. W 2015 r. w organizację biegu zaangażowało się już 81 miast, a udział wzięło ok. 21 tys. osób. W tym roku bieg odbył się w 360 miastach,  liczba jego uczestników przekroczyła 75 tys. Hołd i pamięć oddano naszym Bohaterom również za granicą. Podobne biegi odbyły się m.in. w Australii,  USA,  Anglii, w Niemczech i na Litwie.

W Ostrołęce w tym roku odbyła się V edycja Biegu Tropem Wilczym, w którym pobiegło blisko 500 osób. W zeszłym roku biegaczy było ok. 400. Start honorowy odbył się jak zawsze spod Hali im. Arkadiusza Gołasia. Głównym organizatorem imprezy był Miejski Zarząd Obiektów Sportowych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, a koordynatorem biegu Pan Marek Karczewski. Bieg Tropem Wilczym uroczyście otworzył wiceprezydent Ostrołęki Pan Maciej Kleczkowski. Jeszcze nigdy żadna impreza biegowa na terenie Ostrołęki nie cieszyła się tak dużym powodzeniem. Koronny dystans 1963 metrów nawiązywał do daty zamordowania ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka ps. „Lalek”– 21 października 1963 r. Najbardziej wytrwali wybrali jeszcze bieg na 5 km. Uczestnicy biegu byli w różnym wieku;  najmłodsza była Marysia Mróz z Baranowa, a najstarszym Pan Ryszard Ropiak  z Myszyńca, rocznik 1944. Na twarzach uczestników biegu można było dostrzec nie tylko zmęczenie, ale i radość, że biegli dla naszych Bohaterów, którzy poświęcili Ojczyźnie często to, co najcenniejsze – swoje życie. Przed biegiem, w trakcie i po biegu trwała zbiórka dla chorych dzieci: Małgosi Późnieckiej i Bartka Orzechowskiego.

W tym roku uczestnicy biegu założyli okolicznościowe koszulki upamiętniające postać  Barbary Otwinowskiej (1924 – 2018) ps. „Witek”, „Błękitny”, „Baśka” – sanitariuszki i łączniczki AK, uczestniczki Powstania Warszawskiego. W 1947 została aresztowana w związku z procesem rtm. Witolda Pileckiego i skazana na 3 lata więzienia. Więziona m.in. w Fordonie.  Profesor nauk humanistycznych i badacz literatury, Barbara Otwinowska była szczególnie zaangażowana w działalność na rzecz kobiet – więźniów politycznych. Drugą osobą upamiętnioną na koszulkach był Władysław Siła-Nowicki (1913 – 1994) ps. „Stefan”, „Bogdaniec” – żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, od 1945 w szeregach Zrzeszenia WiN. Aresztowany w 1947 r. podczas próby przedostania się na Zachód. Otrzymał wyrok śmierci, później zamieniony na dożywocie. Na wolność wyszedł w 1956 r. W PRL działacz opozycji antykomunistycznej, współpracownik KOR-u, obrońca polskich patriotów w procesach politycznych.

W V edycji biegu w Ostrołęce udział wzięli uczniowie z wielu szkół. Najliczniej reprezentowana była Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie. W zeszłym roku w biegu wzięły udział zaledwie trzy osoby, a w tym roku zgłosiło się już 15 osób. W przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. Mamy również dodatkowy powód do radości. Wśród zwycięzców w swojej kategorii: drugie miejsce zdobyła Natalia Zielińska, czwarty był Kacper Twardy, dwunasty Dominik Suski. Wszyscy z klasy VIII b. Brawo! Miłą pamiątką są piękne zdjęcia.

Kto po raz pierwszy pobiegł w Biegu Tropem Wilczym, w przyszłym roku znów stanie na linii startu.

Cześć i Chwała Bohaterom!

Do biegu z naszej Szkoły zostali zapisani:

 1. Brzostek Weronika, klasa VIIIb – nr startowy 324
 2. Dzbeńska Sylwia, klasa VIIIb – nr startowy 346
 3. Grużewska Maja, klasa VIIIb – nr startowy 356
 4. Kowalewska Patrycja, klasa VIIIb – nr startowy 376
 5. Mierzejewska Patrycja, klasa VIIIb – nr startowy 402
 6. Nerwińska Paulina, klasa VIIIb – nr startowy 413
 7. Sikora Kinga, klasa VIIIb – nr startowy 445
 8. Suski Dominik, klasa VIIIb – nr startowy 459
 9. Twardy Kacper, klasa VIIIb – nr startowy 481
 10. Zielińska Natalia, klasa VIIIb – nr startowy 495
 11. Skarzyński Jakub, klasa VIa – nr startowy 446
 12. Skarzyński Łukasz, klasa VIa – nr startowy 447
 13. Tyszka Jakub, klasa VIIa – nr startowy 482
 14. Tyszka Krzysztof, nr startowy 275
 15. Gołąbek Zbigniew, nr startowy – 72

Zdjęcia z biegu do obejrzenia tutaj oraz tutaj.

*autor tekstu i większości zdjęć: Zbigniew Gołąbek

/uczestnik biegu po raz drugi/


MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁKĘ RĘCZNĄ CHŁOPCÓW - kat. młodzież - Kadzidło 03.03.2019

 

 

Chłopcy w pierwszej fazie turnieju znależli się w grupie B z Surowym i Obierwią. Grupę A stworzyły zespoły Ołdaki, Lelis i Kadzidła. 

Wyniki szczegółowe grupy B:

Surowe – Czerwin  6:4

Surowe – Obierwia 11:3

Czerwin – Obierwia 6:3

Kolejność drużyn w grupie B:

L.p.

Drużyna

Punkty

Bramki

Miejsce

1.

Surowe

6

17 – 7

I

2.

Czerwin

3

10 – 9

II

3.

Obierwia

0

6 – 17

III

Półfinały:

1. Czerwin – Kadzidło 5:3

2. Surowe – Ołdaki 7:9

Finał:

Czerwin – Ołdaki 5:3

Mecz o trzecie miejsce:

Kadzidło – Surowe 4:8

KOLEJNOŚĆ DRUŻYN W TURNIEJU:

1.CZERWN

2.OŁDAKI

3.SUROWE

4.KADZIDŁO

5.LELIS

6.OBIERWIA

Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany: DAMIAN KLEC

Chłopcy wystąpili w składzie: Dominik Paczkowski, Łukasz Dobkowski, Jakub Buciński, Krystian Milewski, Adrian Milewski, Dominik Trzaska, Andrzej Tyszka, Michał Wiśniewski, Adam Tyszka, Krystian Bartosz Szabłowski,Damian Klec, Marek Mieczkowski.

*autor tekstu: K. Tyszka


MISTRZOSTWA REJONU W MINI PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW - kat. dzieci - Czerwin 02.03.2019

 

Wyniki szczegółowe:

1 . Czerwin – Rzekuń 2:0 (25:17); (25:22)

2 . Rzekuń – Goworowo 2:1 (25:18); (23:25):(15:8)

3 .  Goworowo – Czerwin 0:2 (11:25); (15:25)

Kolejność drużyn w turnieju:

L.p.

Drużyna

Punkty

Sety

Małe punkty

1.

Czerwin

4

4 – 0

100– 65

2.

Rzekuń

3

2 – 3

102– 101

3.

Goworowo

2

1 – 4

77 – 113

Chłopcy wystąpili w składzie: Kamil Tyszka , Bartosz Konarzewski, Jakub Dzwonkowski, Robert Dzbeński, Krzysztof Szabłowski,Szymon Chrostowski, Mateusz Pstrągowski, Łukasz Skarzyński.

*autor tekstu: K. Tyszka


MISTRZOSTWA REJONU W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT - Czerwin 02.03.2019

  

 

Siatkarki z klas VI wygrały Mistrzostwa Rejonu w mini piłce siatkowej i zapewniły sobie awans do Mistrzostw Powiatu Ostrołęckiego, który odbędzie się 10.03.2019 w Czerwinie.

Dziewczęta wystąpiły w składzie:

I czwórka – Bucińska Oliwia, Fabiańska Aleksandra, Kaczmarczyk Dominika, Nerwińska Julia.

II czwórka – Dobkowska Amelia, Górska Maja, Milewska Karolina, Napiórkowska Wiktoria.

Rezerwowe: Ciepierska Natalia, Krupka Zuzanna, Olszewska Zuzanna, Suska Zuzanna.

Sędziowie: Kośnik Karolina i Siwek Amelia z klasy VIII.

X Czerwin Goworowo Rzekuń Punkty Miejsce
Czerwin X 2:0

25:16;

25:16

2:0

25:17

25:10

4pkt I
Goworowo 0:2

16:25

16:25

X 1:2 (24:26)

25:21

14:16

2pkt III
Rzekuń 0:2

17:25

10:25

2:1 (26:24)

21:25

16:14

X 3pkt II

*autor tekstu: R.Grabowski


SPOTKANIE NA TEMAT - KAPITAN ALEKSANDER BEDNARCZYK 'ADAM'- 27.02.2019

Kpt. Aleksander Bednarczyk „Adam” Bohater Ziemi Ostrołęckiej…

13 lutego 2019 r. w ramach Ostrołęckiego Uniwersytetu III Wieku, działającego od 1.10.2013 r. z inicjatywy Pana Janusza Kotowskiego, w OCK w Ostrołęce, odbyło się spotkanie na temat „Kapitan Aleksander Bednarczyk „Adam”  (1913 – 1946), jeden spośród wielu Bohaterów Ziemi Ostrołęckiej lat wojny i powojnia”.

Sala wypełniona była po brzegi. Janusz Chojnowski, Rektor Ostrołęckiego  Uniwersytetu III Wieku, przywitał wszystkich gorąco, a w szczególności: Żołnierza Wyklętego Pana mjr. Antoniego Zienkiewicza „Cichego”, Sybiraka Pana Bronisława Kurpiewskiego – prezesa Związku Sybiraków Okręg Ostrołęka, Pana Jerzego Dziewirskiego – historyka i kronikarza Małych Ojczyzn, Panów Jacka i Piotra Zalewskich z GRH Reduta Kurpiowska, członków Stowarzyszenia Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama” : Panią Annę  Nosek, Ewę Oszczak z synem Bartkiem, Panów Wojciecha  Andrzejewskiego, Andrzeja Bojarskiego oraz Zbigniewa Gołąbka wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie oraz tak licznie przybyłych słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Następnie przekazał głos Pani Annie Nosek bratanicy kapitana Bednarczyka „Adama”, by dalej je poprowadziła…czytaj więcej >>>

Zdjęcia ze spotkania do obejrzenia tutaj. 

*autor tekstu i zdjęć: Z. Gołąbek


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategorie wpisów
Archiwum
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram